Taal-totaal

Mijn naam is Hettie Marzak. Ik heb Nederlands, NT2 en Duits gestudeerd. Ik heb meer dan vijftien jaar les gegeven, ook op middelbare scholen, maar voornamelijk aan volwassenen die graag Nederlands wilden leren. Ik weet dus vanuit de praktijk hoe moeilijk de taal kan zijn. Daarom is voor mij geen vraag te gek en geen klus te klein.

Wat ik heb gedaan:

  • voor studenten, die Engels- of Duitstalige boeken moesten bestuderen, terwijl ze die talen niet (goed genoeg) beheersten, heb ik vertalingen gemaakt;
  • Ook heb ik in opdracht van Reclassering Nederland rapporten vertaald;
  • Voor een student Bedrijfsplanning en Organisatie heb ik de scriptie in het Engels vertaald;
  • voor een andere student heb ik de scriptie gecorrigeerd en geredigeerd;
  • Ik heb voor studenten samenvattingen gemaakt van hoofdstukken uit studieboeken;
  • ik heb de levensverhalen van mensen uit verschillende landen geschreven aan de hand van mondelinge of schriftelijke gegevens;
  • ik corrigeer dagelijks verslagen en brieven voor mensen van wie het Nederlands niet de moedertaal is;
  • ik schrijf maandelijks recensies over literatuur voor een online magazine;
  • een keer per kwartaal schrijf ik een korte biografie over een auteur voor een online magazine.

Ik ga zorgvuldig te werk en ik doe wat ik beloofd heb. Het tarief spreken we af in overleg.
Mail me als je vragen hebt:
taaltotaal.hettie@gmail.com